De website “D66 in Diemen” is opgeheven! 

 

 

Er zijn vriendelijke verzoeken ingediend bij het bestuur

en de wethouder van D66 Diemen,

om de website D66 in Diemen op te heffen,

wegens verwarring met de originele D66 Diemen-website, 

 

 

https://diemen.d66.nl

 

(Advertentie brokje D66campagne)

 

Frans Deckers (75)

 

is lijstduwer voor D66 Diemen 2018

 

 

Kandidatenlijst D66 Diemen 2018 -2022

 

Frans staat op nr. 12

 

 

 

We wil stand by our D66 friends

   

Dit houdt beslist niet in dat mijn echtgenote

en ik voor actieve euthanasie zijn

en ook niet voor een voltooid levenseinde.

U en wij kunnen nog lang genoeg dood zijn.

 

Iedere Nederlandse burger is vrij

het eigen geweten te volgen,

natuurlijk ook bij D66!

 

Dit geldt ook voor het eventueel afstaan van organen. 

 

Ook voor de ouderen in Diemen,

is D66 de stabiele landelijke partij.

 

    

Klik nu snel door 

naar de originele website

van D66 Diemen: 

  

 

 

https://diemen.d66.nl

 

 

 Actueel Nieuws over Diemen
Nieuws Raadsverkiezingen 2018 Diemen