ComputerClub Minerva CCM

Minerva is de Godin der wijsheid, menselijke geest,

dapperheid en vindingrijkheid

Nieuwsbr. '17:  5. -  4.3. - 2. - 1.

 

CCM Nieuwsbrief 5.

 

07-10-2017

 

 

 Nieuwsbrief 5. 2017

 

ComputerClub CCM Minerva

Het nieuwe rooster voor de bijeenkomsten

wordt besproken op de komende ALV.

 

Uitgesteld naar zondag 19 november 2017

 

  

 

Diemen, 3 oktober 2017, 

 

Beste CCM Leden,

 

 

Ingelaste buitengewone algemene ledenvergadering

ComputerClub Minerva - Diemen

Op 15 oktober is weer de bijeenkomst van ComputerClub Minerva - Diemen

Locatie: Wijkcentrum het Noorderlicht Gruttoplein 2, Diemen (Kleine ingang rechts)

Tijd: 11:00- 12.45

 

Mededeling van de voorzitter:

Kan er geen voltallig bestuur worden samengesteld, dan overweegt de voorzitter ook te stoppen per 1-1-2018.

De voorzitter wordt op 8 december 75 jaar en is niet van plan alles alleen te gaan doen.

Helaas stopt de ComputerClub Minerva - Diemen als het niet lukt, per 1-1-2018, helaas wel.

 

 

Er zijn vorderingen voor het behoud van onze computerclub!

 

 

Agenda Minerva, 15 oktober 2018

1.   Welkom door de voorzitter.

2.   Uiteg door Alex Chompff over de mogelijkheden Mineva te Behouden voor Diemen.

3.   Het volgende stelt de voorzitter voor:

      Valt een bijeenkomst op een feestdag, Pasen of  Pinksteren dan is er geen bijeenkomst,

      dit geldt ook voor Moederdag en Vaderdag.

4.   De voorzitter zou het zeer waarderen, als u niet kan of wil komen, uw komst

      op tijd even afzegt:

5.   Voorstellen kandidaten voor een secretaris en een penningmeester.

6.   Stemming over alle punten.

7.   Rondvraag.

8.   Afsluiting

 

Gezocht: een secretaris en een penningmeester.

Herman Zwiers stopt per 1-1-2018.

 

Bijeenkomst 15 oktober.

De bijeenkomst van zondag 15 oktoiber gaat gewoon door.

aanvang 11.00 uur. Na de ALV nog “De KoffieKlets” wat er voorbij komt. En praten over de toekomst van Minerva.

 

Lokatie:

Noorderlicht, Gruttoplein 2, Diemen, 11.00 uur

 

Heeft u nog een idee of wensen voor de komende ALV, geef het even door aan de voorzitter, zodat het een agendapunt kan worden komende ingelaste ALV van Minerva, op zondag 15 oktober 2018.

 

Met vriendelijk groet,

 

Frans Deckers

 

v.z. Computerclub Minerva CCM

 

 

Vorderingen behoud Computerclub Minerva Diemen

 

E-mail Alex, 3 september 2018

 

Goedemorgen Frans,

 

Ik heb voor CCM een lijntje uitstaan. Kijken of wij op een of andere manier kunnen aansluiten bij HCC.

 

Inmiddels enkele bladen rijker, maar ook in een verhitte discussie geraakt tussen de HCC en

de oude DOSgg.

Er komt zelfs een advocaat aan te pas; de details zijn zo omvangrijk, dat ik het onderzoek voor aansluiting bij HCC maar achterwege hebt gelaten.

 

En omdat ik de 17e september op vakantie ben, zal ik de ingelaste ALV missen. Juist nu wij tot een belangrijk punt geraken.

 

Ikzelf voel meer voor de DOSgg (gg = gebruikersgroep) een ietwat eigenzinnige groep, maar veel doet. Maar eigenlijk niet helemaal buiten (zeg maar de holding) HCC kan. HCC is een vereniging van gg's en interessegebieden. Genealogie is zo'n interessegebied, dat kost ook meer abonnement.

 

Of gewoon aan onze leden aanbieden, dat wij toch aansluiting vinden bij HCC voor verschillende agendapunten op onze locatie in Diemen en niet naar de interne verwikkelingen van HCC kijken.

En laat de aanwezige leden na de vergadering eventueel kijken op de site van HCC?

 

site HCC: https://www.hcc.nl/

 

Succes, vast dank en tot in oktober,

Alex

 

 

 

 

 

Maandelijkse bijeenkomsten >

Altijd de 3e zondag van de maand.

Behalve in juli en augustus. (vakantie)

 

Nieuwe aanpak: CCM ComputerClub Minerva:

Computer- en Koffieklets

ComputerClub Minerva CCM - Diemen

 

 Afbeelding: bing.com/images

 

Wij gaan mee met de moderne media.

 

Maar is er toch nog iemand die nog nooit een

computer gezien of heeft aangeraakt,

dan helpen wij u ook op weg. Ook mensen

die 'niets willen hebben met computers'

of computers haten zijn welkom.

 

Nieuwtjes en ervaringen uitwisselen over

uw Desktop, Laptop, Tablet, Mobiele Telefoon, enz.

Heeft u problemen met een van de apparaten>

Wij helpen u uit de brand.

 

 

 

Algemene ledenvergadering

Door persoonlijke omstandigheden binnen het bestuur

is de algemene ledenvergadering even uitgesteld.

 

Het plan is om zondag 15 oktober 2017

weer de ALV te te laten plaatsvinden

 

 

Secretaris gezocht

Het bestuur zoekt een secretaris.

Deze leuke functie is nog helemaal vrij.

 

 

 

Penningmeester gezocht

Het bestuur zoekt penningmeester.

Deze leuke functie komt helemaal vrij

per 1-1-2018

 

Info bij de voorzitter Frans Deckers:

info@fradeck.nl

 

 

Opgeheven

per 1-1-2018