ComputerClub Minerva CCM

Minerva is de Godin der wijsheid, menselijke geest,

dapperheid en vindingrijkheid

 

CCM Nieuwsbrief 6.

 

20-11-2017

 

 

 Nieuwsbrief 6. 2017

 

ComputerClub CCM Minerva

Het nieuwe rooster voor de bijeenkomsten

wordt besproken op de komende ALV.

 

Korte Buitengewone ALV

Opheffingsvergadering

Aanwezig waren de voorzitter en slechts 4 leden.

 

De ComputerClub Minerva CCM is

op zondag 19 november opgeheven.

Dit is besloten tijdens de ALV van 19 november 2018.

Voor ComputerClub Minerva CCM.

Hiervoor in de plaats komt de ComputerInloop Noorderlicht.

als aanbod in het pakket van bijeenkomsten

van de Stichting Welzijn Diemen in het Noorderlicht

De ComputerInloop Noorderlicht gaat van start

op de derde zondag van januari 2018

Een officieel persbericht  wordt verzorgd

door de Stichting Welzijn Diemen.

-

De bijeenkomst is op zondag 17 december,

wordt een afsceids- kerstreceptie

Dank voor 20 jaar de gezelligheid en het vertrouwen

 

Zondag 19 november 2019, bijeenkomst van de ComputerClub Minerva.

 

Tijd: 11.00 tot 13.15 uur. Locatie: Noorderlicht, Gruttoplein 2 1113 HM  Diemen-Noord

 

Er zijn goede ontwikkelingen voor onze computerclub. Tijdens de bijeenkomst wordt de stand van zaken verteld. De Stichting Welzijn Diemen is bereid een computerinloop: "Computerinloop Noorderlicht" op te zetten, mits de Gemeente Diemen daarmee instemt. Computerinloop Noorderlicht, komt in plaats van de Computerclub Minerva.

 

De Computerclub Minerva wordt uiterlijk per 1-1-2018 opgeheven.

 

Per 1-1-2018 zijn er nog maar 12 leden.

 

Er is een korte buitengewone ALV Het bestuur van de Computerclub Minerva, vraagt u om in te stemmen met de ontbinding van de Computerclub Minerva, het bestuur vraagt u vriendelijk om uw stem uit te brengen met ja of nee. om de computerclub op te heffen dit is juridisch verplicht.

 

Het is juridisch niet mogelijk dat het bestuur, op eigen houtje, de Computerclub Minerva ontbindt op opheft.

 

Als u niet reageert op deze oproep om te stemmen, over het opheffen van Minerva CCM of niet op de bijeenkomst van 19 november a.s. komt of niet reageert op deze email dan gaat uw stem verloren.

 

U kunt uw stem, via de email, uitbrengen t/m zondag 26 november.

 

Als de computerclub wordt opgeheven, wat de verwachting is, dan hoeft u natuurlijk g geen lidmaatschapsgeld voor 2018 voor Minerva CCM 2018 betalen.

 

Het bestuur heeft niet stil gezeten.

 

tot zondag,

 

Frans

 

 

 

  

 

Diemen, 19 November 2017, 

 

Aangepaste korte AGENDA

Opheffingsvergadering

 

Ingelaste buitengewone algemene ledenvergadering

ComputerClub Minerva - Diemen

 

Lokatiie: Wijkcentrum het Noorderlicht Gruttoplein 2, Diemen

(Kleine ingang rechts)

Tijd: 11:00- 13.15 uur

\

Mededeling van de voorzitter:

De compterclub Minerva stopt uiterlijk per 1-1-2018, helaas wel

en wordt 'Compterinloop Noorderlicht' en gaat, per 1-1-2018, deel uitmaken

van het aanbod van de Stichting Welzijn Diemen

 

Agenda Minerva, 19 november 2018 (uitgestelde ALV van Oktober)

1.   Welkom door de voorzitter.

2.   Stemming om de Compterclub Minerva te ontbinden

4.   Sluiting

 

Lokatie:

Noorderlicht, Gruttoplein 2, Diemen, 11.00 uur

 

Met vriendelijk groet,

 

Frans Deckers

 

v.z. Computerclub Minerva CCM

 

 

 

 

 

Maandelijkse bijeenkomsten >

Altijd de 3e zondag van de maand.

Behalve in juli en augustus. (vakantie)

 

Nieuwe aanpak: CCM ComputerClub Minerva:

Computer- en Koffieklets

ComputerClub Minerva CCM - Diemen

 

 Afbeelding: bing.com/images

 

Wij gaan mee met de moderne media.

 

Maar is er toch nog iemand die nog nooit een

computer gezien of heeft aangeraakt,

dan helpen wij u ook op weg. Ook mensen

die 'niets willen hebben met computers'

of computers haten zijn welkom.

 

Nieuwtjes en ervaringen uitwisselen over

uw Desktop, Laptop, Tablet, Mobiele Telefoon, enz.

Heeft u problemen met een van de apparaten>

Wij helpen u uit de brand.

 

 

 

Algemene ledenvergadering

Door persoonlijke omstandigheden binnen het bestuur

is de algemene ledenvergadering even uitgesteld.

 

Het plan is om zondag 15 oktober 2017

weer de ALV te te laten plaatsvinden

 

 

Secretaris gezocht

Het bestuur zoekt een secretaris.

Deze leuke functie is nog helemaal vrij.

 

 

 

Penningmeester gezocht

Het bestuur zoekt penningmeester.

Deze leuke functie komt helemaal vrij

per 1-1-2018

 

Info bij de voorzitter Frans Deckers:

info@fradeck.nl

 

 

Nieuwsbrieven 2017:  7. - 6.5. -  4.3. - 2. - 1.

Opgeheven

per 1-1-2018