STUDIO FRADECK

Sinds 10 mei 1983 

 

Disclaimer 1

 

Disclaimer 2

Privacyverklaring

 

 is aangevraagd en onderweg. 

 

Onze website is zo veel mogelijk aangepast

aan de privacywet van 25 mei 2018.

 

 

De eigenaar van Deckers Studio Fradeck is 75 jaar en dus al 10 jaar gepensioneerd

en financieel geheel onafhankelijk. 

 Ik werk alleen nog onbezoldigd en pro Deo voor verenigingen en vrienden in Diemen. 

Ook wat betreft alle gratis advertenties.

Een betalend klantenbestand bestaat dus al jaren lang niet meer. 

Wij maken ook geen nieuwsbrieven over Studio Fradeck.

De advertenties zijn gratis.

Dus inkomsten € 0,00 - Omzet € 0,00

Uitgaven geheel voor onze eigen particuliere rekening.

Dat is onze eigen persoonlijke keuze.

 

Ons e-mailbestanden bevat geen adressen en/of telefoonnummers

 

Deze website is zo veel mogelijk aangepast aan de privacywet

van 25 mei 2018 en wordt nog verder uitgewerkt, beter te laat dan nooit!

Op 25 mei 2018 is, met tekstuele aanpassingen onze inschrijving bij

de KvK Amsterdam aangepast

Daarna volgt indien nodig een Privacy Verklaring.

Er wordt dus nog aan gewerkt!

 

Wij hebben een Pro Deo eenmansbedrijf en zijn op leeftijd.

Zit ons dus niet achter de broek. Wij doen ons best.

Wij zijn trouwens helemaal niet blij die Brusselse Kermis.

 

Het BTW-nummer, NL/0798.85.809.B.01, heb ik,

in samenspraak met de belastinginspecteur,

tijdelijk stop laten zetten op 10 januari 2012.

Op aanvraag bij de belastingdienst

kan ons BTW-nummer weer worden aangezet.

Alleen het KvK-nummer, 33172353, is nog actief,

als eenmans zaak is dit naar mijn weten

op deze wijze niet verboden.

Dus nogmaals inkomsten € 0,00 - Omzet € 0,00

 Uitgaven geheel voor onze eigen particuliere rekening.

Dat is onze eigen persoonlijke keuze.

 

 

Alja en Frans Deckers, 

Deckers Studio Fradeck

 

Onze eigen pagina's op 

Facebook - Twitter - LinkedIn

zijn alleen bestemd voor familie en vrienden.

 

 

 

 

  

 

Homepage

 

Disclaimers

 -o- 

 

Onze Websites

Weblinks

 

Commerciele kunst

 

Kleurplaten

 

Logo's en vignetten

 

Illustratie

 

----------

 

(Advertentie)

 

     fotogra                fisch        ontwerp           ster   

Trudy Kroese

020 - 600 28 23

06 - 486 44 685

trudy.kroese@xs4all.nl

  

(Advertentie)

 

 

Diemen

Krijgt het

voor elkaar

 

Facebook

Twitter

 

 

(Hoofdstuk fradeck.nl)

 

 

Studio Fradeck

Fotoboeken

Onze eigen foto's

 

 ------

 

  

Computerinloop

Noorderlicht

 

Onderdeel van de Stichting Welzijn Diemen

 

 

(Hoofdstuk fradeck.nl)

 

Computerclub Minerva

CCM Diemen

1998 - 2018

per 1-1-2018 opgeheven

 

 

(Hoofdstuk fradeck.nl)

 

Stichting A1-A10-Oost

Beter Opgelost

Deze stichting is

al jaren opgeheven

Infrastructureel weekblad Impact

Extra pagina van de

al jaren opgeheven 

Stichting a1-A10 oost Beter Opgelost

 

(Hoofdstuk fradeck.nl)

 

Opinie Drs. Olivier Wapper 

Eigen Teksten

Frans deckers

 

(Advertentie)

 

www.duke-op-het-diemerplein.nl/

 

 Type dit e-mailadres

in uw browser 

 

Facebook

 

(Hoofdstuk fradeck.nl)

 

Red de Muurschildering

van Pierre van Soest

 

 

(Hoofdstuk fradeck.nl)

 

Galerie 

De Culturele Huiskamer

Opgeheven

 

(Advertentie)

 

Herinneringen

aan Diemen

 

 

Voor het maken

van het boek

Herinner je Diemen

 

Herinneringen

aan Diemen

zijn wij op zoek

naar mensen 

die hun herinneringen

en verhalen willen delen.

 

info: info@ofoto.nl

 

---

 

 (Advertentie)

 

 

Historisch Kring Diemen