STUDIO FRADECK

Sinds 10 mei 1983 

Frans Deckers zit

sinds 1 september 1956

in het grafische vak.

  

Onze website is zo veel mogelijk aangepast 

aan de privacywet van 25 mei 2018.

 

 

De eigenaar van Deckers Studio Fradeck is 76 jaar en dus al 11 jaar gepensioneerd

en financieel geheel onafhankelijk. 

 Ik werk alleen nog onbezoldigd en pro Deo voor verenigingen en vrienden in Diemen. 

Ook wat betreft alle gratis advertenties.

Een betalend klantenbestand bestaat dus al jaren lang niet meer. 

Wij maken ook geen nieuwsbrieven over Studio Fradeck.

De advertenties zijn gratis.

Dus inkomsten € 0,00 - Omzet € 0,00

Uitgaven geheel voor onze eigen particuliere rekening.

Dat is onze eigen persoonlijke keuze.

 

Het BTW-nummer, NL/079885809, is stopgezet wegens te geringe omzet.

Alleen de KvK-nummer 33172353 is nog aanwezig

Er is dus voor verkopers van diensten en goederen niets aan Deckers Studio Fradeck te verdienen.

 

Fradeck maakt geen cookies en wij geven geen nieuwsbrieven uit. 

Ons e-mailbestanden bevat geen adressen en/of telefoonnummers

 

Deze website is zo veel mogelijk aangepast aan de privacywet

van 25 mei 2018 en wordt nog verder uitgewerkt, beter te laat dan nooit!

Op 25 mei 2018 is, met tekstuele aanpassingen onze inschrijving bij

de KvK Amsterdam aangepast

 

Wij hebben een Pro Deo eenmansbedrijf en zijn op leeftijd.

Zit ons dus niet achter de broek. Wij doen ons best.

Wij zijn trouwens helemaal niet blij die Brusselse Kermis.

 

Het BTW-nummer, NL/0798.85.809.B.01, heb ik,

in samenspraak met de belastinginspecteur,

tijdelijk stop laten zetten op 10 januari 2012.

Op aanvraag bij de belastingdienst

kan ons BTW-nummer weer worden aangezet.

Alleen het KvK-nummer, 33172353, is nog actief,

als eenmans zaak en is dit naar mijn weten

op deze wijze niet verboden.

 

 

Alja en Frans Deckers, 

Deckers Studio Fradeck

 

Onze eigen pagina's op 

Facebook - Twitter - LinkedIn

zijn alleen bestemd voor familie en vrienden.

 

 

 

 

< Menu​

< Klik op de streepjes

Studio Fradeck