Vrienden van de Muurschildering

van Pierre van Soest

 

 HKD: Een monument? 

 

Home Muurschildering

Red de Grote Rietschuur en de muurschildering. 

 Doe mee!  Twitter uw protest aan:

De Grote Rietschuur moet blijven zie: Facebook

twitter.com/JeroenKlaasse

Contact webmaster

Contact Historische Kring

Website Pierre van Soest

 

Weet u meer nieuws over dit onderwerp,

geef het even door aan: Frans Deckers.

info@fradeck.nl - www.fradeck.nl

  

 

 

Voordracht Gemeentelijk of Provinciaal Monument

 

Door Wiard Krook, Historische Kring Diemen, 21 november 2011

 

1952

In opdracht van de Stichting AGO werd in 1952 aan de voormalige Rijksstraatweg (het oostelijke gedeelte van de Muiderstraatweg) Werkinrichting Diemeroord aangelegd.

 

In die tijd stand de afkorting "AGO" voor Arbeidsinrichting voor Geestelijk Onvolwaardigen. Naast een uitgebreide tuinderij verscheen er op de locatie aan de Muiderstraatweg een grote, uit baksteen opgetrokken en met riet gedekte werkboerderij met daarnaast een schuur.

 

Werkboerderij

Deze fraaie accommodatie, die werd ontworpen door architect Frank van Klingeren, was  bestemd voor de vele activiteiten van de Stichting AGO.                                                                                      

Dat men indertijd met architect Frank van Klingeren in zee ging, was geen toeval. Van  Klingeren stond bekend als Humaan architect' omdat zijn ontwerpen waren gericht op het  welzijn van mensen  

 

Muurschildering                                                               

In 1957 werd de schilder Pierre van Soest door Frank van Klingeren uitgenodigd een muurschildering aan te brengen op een muur in de centrale hal van de werkboerderij. Van Klingeren en Van Soest deelden beide dezelfde visie en voerden in de loop de jaren veel gezamenlijke projecten uit                                                     

Normen                                                                               

Voor de wandschildering werd indertijd geld beschikbaar gesteld door de hoofdstedelijke Commissie voor Wandschilderingen. In die tijd ontstond er tussen deze Commissie voor Wandschilderingen en de betrokkenen, de Stichting AGO, de Gemeentelijke Geneeskundige Dienst, de architect Van Klingeren en de kunstenaar van Soest een discussie over de vraag of in ruimten waar geestelijk gehandicapten verbleven andere normen aan kunstuitingen moeten worden gesteld dan in de algemeen gangbare. Prof dr. A. Querido, directeur van het Centrale Bureau voor de Openbare Gezondheidszorg concludeerde echter "dat voor de appreciatie voor hen als groep geen 'beschermende' maatregelen nodig zijn". De waardering blijft ook voor hen slechts afhankelijk van de individuele instelling van de beschouwer."      

 

Post-Cobra                                                                         

Het Diemer kunstwerk van Pierre van Soest uit 1957 is een prachtig voorbeeld van zijn vroege werk. Het is uitgevoerd in felle primaire kleuren en toont een voorstelling van vier arbeiders in werkkleding. Een daarvan rookt een sigaret en leunt op een schep. Twee andere mannen staan ook te roken en een vierde heeft een takje in zijn mond. De stijl lijkt nog zeer verwant te zijn aan die van de Cobragroep. Vanwege zijn abstract-expressionistische stijl wordt het werk van Van Soest dan ook wel bestempeld als "Post-Cobra", overigens een term     

die hij zelf niet ondersteunde. De beeldend kunstenaar Van Soest wordt dikwijls in een adem genoemd met Karel Appel en Willem de Kooning.                                                            

 

Cordaan-AGO                                     Inmiddels werd de naam van de Stichting AGO veranderd in Stichting Arbeid, Gezondheid en Opvoeding.

 

Ter nagedachtenis van de toenmalige directeur Van Krieken werd in 1959 de naam Diemeroord veranderd in AGO Groencentrum Van Kriekenoord. Op 1 januari 2007 fuseerde het AGO Groencentrum Van Kriekenoord, als oudste nog bestaande AGO-voorziening, met de Stichting Cordaan en heet nu Cordaan-AGO.

De werkboerderij werd lang gebruikt voor het doel waarvoor deze oorspronkelijk werd gebouwd.

 

Helaas werd het monumentale kunstwerk van Van Soest in de centrale hal van de werkboerderij in de loop der jaren behoorlijk beschadigd. Er werd, zo is thans nog waar te  nemen, op een weinig respectvolle manier met het kunstwerk omgegaan. Zo werden er onder meer elektriciteitsleidingen, stopcontacten en  een vaste noodverlichting, een brandmelder, een brandslang op haspel (ironisch genoeg is het symbool van de Cobragroep  ook een slang), waterleidingbuizen, een brand-instructiebord en een verwijzingsbordje naar het toilet op en aan de bakstenen binnenmuur met het kunstwerk aangebracht. Recentelijk werd dit oeuvre nog uitgebreid met een schuimblusser.  

                   

Monumentale status                         

Na de verhuizing van de Stichting AGO van de locatie Kriekenoord 17 (nabij de Muiderstraatweg) naar elders kwam de werkboerderij leeg te staan. Voor zover bekend zijn de  werkboerderij met bijgebouw, genaamd De Kleine Rietschuur thans het eigendom van Pantar Amsterdam. Momenteel zijn een aantal lokalen in de werk-boerderij in gebruik als kantoor door deze organisatie                                                                

Ais bijzonder voorbeeld van de 'humane architectuur' van architect Frank van Klingeren, met  inbegrip van de inpandig aanwezige monumentale kLunst van Pierre van Soest, dient de voormalige werkboerderij met schuur en het kunstwerk tegen verval en sloop te worden beschermd.                                                                           

Inmiddels heeft de Historische Kring Diemen (HKD) het monumentale kunstwerk (de muurschildering) van Pierre van Soest aangemeld bij het Instituut Collectie Nederland

 

Het bestuur van de HKD verzoekt derhalve de Gemeente Diemen om de hierboven genoemde percelen met inpandig kunstwerk voor te dragen als Gemeentelijk of Provinciaal Monument        

 

 

Wiard Krook                                                                                  

 istorische Kring Diemen                                                                      

 

21 november 2011  

 

 

Literatuur/bronnen

Bergen, Mafina van den & Piet Vollaard: Hinder en ontklontering; architectuur en maatschappij in het werk van Frank van Klingeren, Rotterdam, 2003, p@ 224.        

 

Burkom, F.J. van: Monumentale kunst in de wederopbouw-periode, in: Vitruvius, Instituut  Col1ectie Nederland (ICN), nr. 1. october 2007, p. 34-43.

 

Krook, Wiard: Van boerderiy naar boerderij,': het Diemese buitengebied Stammerdijk, in: Historische Kring Diemen, jrg. 14, nr. I, 2004, p. 22.                             

Krook, Wiard: Monumentale kunst in Diemen; Wandschildering Pierre van Soest in: Historische Kring Diemen, jrg. 19 nr. 1, 2009, p. 23.

 

Za.: Werkinrichting Diemeroord,'; arch. F. van Klingeren, in: Bouw, Centraal Weekblad voorhet Bouwwezen, Stichting Bouw, jrg. 14, nr. 13, 28 maart 1959, p. 349-351.     

 

Smets, Sandra', Monumentale wederopbouwkunst wacht sloopkogel, : 'Kunt u ze redden? ', in: NRC Handelsblad, Cultureel Supplement, 29 november 2008, p. 10-ll.  

 

Z.a.: Wandschildering in "Diemeroord", in: Bouw, Centraal Weekblad voor het Bouwwezen,  Stichting Bouw, jrg. 14, nr. 25, 20 jini 1959, p. 727.  

                                 

Internet                                                                                                                  

(referentienummer hwko_2415)                                                  

(Frank van Ktingeren)                                  

Correspondentie met Onno van Soest, zoon van Pierre van Soest    

Huidige bestemming Pantergebouwen Kriekenoord

Kriekenoord 7, 1111 PT, Diemen

www.pantaramsterdam.nl/page.ocl?pageid=86&mode...

 

Directie Kriekenoord 3 1111 PT DIEMEN telefoon 020 - 41 68 000. Kvknr: 41215351. Op routenet.nl kunt u de route met de auto bepalen vanaf uw vertrekpunt.

www.groencentrumvankriekenoord.nl/hidden/Route_contact/

 

Kriekenoord 7, 1111 PT, Diemen, e-mail: . Particulieren: 06-50745089 of 06-20954226. Bedrijven: 06-50745088. Cliënten: 088-2673226. nov 2010 Groencentrum Van Kriekenoord ligt op het prachtige Kriekenoord terrein in Diemen. Er is een ...

 

www.zorgbelang-nederland.nl/index.php?p=111&type...iid...

 

 

Bezoekadres, Kriekenoord 7 1111 PT Diemen. Postadres, Kriekenoord 7 1111 PT Diemen. Telefoon, 088-2673226. Internet, ... 

 

 

 

 

De Grote

Rietschuur

 

This website

is made by:

fradeck.nl

< Menu​

< Klik hier