Nieuw Concept

  

Dit concept wordt wordt verder ontwikkeld,

het oude concept-ontwerp is stop gezet.

 

Het bestuur van Studio DMN beslist 

wanneer dit concept one line gaat

met het eigen domein voor DMN. 

Het nieuwe concept staat in de cloud.

De vorige versie was daar niet op berekend.